Landschappen: lagen, relaties, veranderingen, … Hoe pak je dat aan?

Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad 

 

In de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn eerste graad nemen landschappen, als resultaat van de interactie tussen het fysische milieu en de menselijke activiteiten, een duidelijke plaats in. Ook in de aankomende eindtermen van de tweede en derde graad komen landschappen en de perceptie ervan aan bod.