Dinsdag 6 juni (vanaf 18u tot ongeveer 22u): Statutaire vergadering en planningsvergadering

2023...  Een aantal trouwe bestuursleden starten hun langste "vakantie" ooit! Ze geven hun fakkel graag door aan een (ver)nieuw(d)e bestuursploeg voor de volgende twee schooljaren 2023-2025.

Elk WAA-lid kan zich hiervoor kandidaat stellen. Tijdens de statutaire vergadering op 6 juni worden de verschillende functies onder deze kandidaten verdeeld. Het zijn diverse taken, zoals  ledenadministratie, penningmeester, communicatieverantwoordelijke, secretaris, ondervoorzitter en voorzitter.

Wil je graag je schouders zetten onder onze WAA-werking? Wil je graag eerst meer info? Of eens een bestuursvergadering bijwonen? Mail je vraag naar waa.aardrijkskunde@gmail.com

Je bent steeds van harte welkom! Ook voor vragen, suggesties en lesonderwerpen voor toekomstige WAA-activiteiten. Deze worden dan verwerkt in de planningsvergadering.

 

Met vriendelijke GEO-groeten,

namens het WAA-bestuur

Ann, Bruno, Frederik, Katrien, Kristel, Marc, Marjolein, Senne en Siel 

Datum start
Datum eind
Locatie
nog te bepalen, in een Antwerps restaurant...