An Callemeyn, pedagogisch begeleider en coördinator van natuurwetenschappen en sport voor
het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Joris Hoerée, pedagogisch begeleider voor de vakken
aardrijkskunde en toerisme voor het GO! zetelden tijdens het afgelopen jaar in de
ontwikkelcommissie voor de nieuwe eindtermen ‘ruimtelijk bewustzijn’ van de eerste graad van
het secundair onderwijs.

Nu die eindtermen voor goedkeuring naar het Vlaamse Parlement
gaan, en er vanaf september op voortgebouwd wordt voor de tweede en derde graad, konden we
niet meer om onze nieuwsgierigheid heen en vroegen we hen naar een dubbelinterview. Aan het
aanbod van een lunchinterview in restaurant het Oud Clooster in Gent konden beiden niet
weerstaan. Zo kan u in de eerstvolgende VLA-krant vingers en duimen mee aflikken…