Het begrijpen van de complexiteit van globale thema’s vormt in deze sterk geglobaliseerde wereld één van de doelstellingen van het vak aardrijkskunde.  Aangezien dit niet eenvoudig is, maar het anderzijds toch belangrijk is om het geheel niet te veel te vereenvoudigen, is het relevant om naar het systeem als geheel te kijken en de relaties tussen de verschillende variabelen in het systeem te benadrukken. Deze benadering vanuit het systeemdenken is veelbelovend in educatie voor duurzame ontwikkeling en in het aardrijkskundeonderwijs.

Op deze WAA-bijeenkomst bespreken we kort wat systeemdenken is en welke rol het binnen aardrijkskunde kan spelen. Het merendeel van de tijd gaan we aan de slag met activerende werkvormen om systeemdenken te stimuleren bij leerlingen. We vertrekken hierbij vanuit eindtermen en leerplandoelstellingen in de derde graad secundair onderwijs, maar thema’s uit de tweede graad zijn zeker ook geschikt voor deze activerende werkvormen!

Daarnaast willen we op deze bijeenkomst graag werken rond het evalueren van deze vaardigheid. Nu systeemdenken expliciet vermeld staat in het leerplan van de derde graad TSO in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn veel leraren al aan de slag gegaan, maar we merken dat er nog vragen zijn rond evaluatie. Om hieraan tegemoet te komen zullen we op deze avond verschillende voorbeelden delen van examen- en toetsvragen waarbij we peilen naar het inzicht in systemen. We vertrekken hier van eigen ervaringen, maar we denken dat deze avond nog waardevoller kan worden als u ook uw eigen voorbeelden, specifieke vragen of ervaringen rond systeemdenken met ons wilt delen. U mag dus zeker uw eigen evaluatievragen en werkvormen meenemen, maar voel u daartoe niet verplicht.

 

Datum start
Datum eind
Afbeelding
Locatie
aardrijkskundelokaal Z 03.11 op KdG campus Zuid, Brusselstraat 45 te 2018 Antwerpen