Welkom bij de werkgroep West-Vlaanderen!

Enkele malen per jaar organiseren we bijscholingen voor leerkrachten. 
De bedoeling is om dicht aan te sluiten bij de leerplandoelstellingen.
Veel aandacht gaat er ook naar nieuwe leermethodes en vakdidactiek.
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, geef je e-mailadres door aan geobox@skynet.be
Wil je meewerken aan de activiteiten, neem contact op met de voorzitter.

Vrijblijvend initiatief: collegagroepen 1e graad

Tijdens de voorbije nascholingen hoorden we heel vaak de verzuchting dat een aardrijkskundeleerkracht vaak alleen staat in een school. Bij de invoering van nieuwe eindtermen en de nieuwe brede eerste graad en vanuit de koepels voelen we allemaal dat overleg onder vakcollega’s aangemoedigd wordt.

 

Daarom willen we graag mee helpen om collegagroepen op te starten in verschillende regio’s in de provincie. VIVES kan alvast vergaderlokalen ter beschikking stellen in Kortrijk, Brugge en Torhout. Daar kun je vergaderen in het lokaal van de opleiding Aardrijkskunde, waar ook alle handboeken aanwezig zijn.

 

VLA-West-Vlaanderen is ook maar een kleine groep mensen, waarvan er maar een paar effectief in de 1e graad staan. Wij kunnen niet overal de leiding nemen. We hopen dat jullie dit zelf ook wat in handen nemen en willen graag ondersteunen waar nodig.

 

We maakten een enquête, zo kun je je contactgegevens achterlaten als je wil mee doen. https://goo.gl/forms/7bTKAGsFvXHlQ1WO2

Heb je nog vragen, contacteer dan tine.simoens@telenet.be.

Praktisch

bestuursleden Tine Simoens (voorzitter), Dirk Staelens, Christ Naert, Marie-Leen Sagaert, (secretaris), Kris Verbouw, Solange Goossens, Lies Verstraete (penningmeester), Thomas Vandendriessche, Luc Zwartjes, Annemie Vermeulen
adres geen home adres
telefoon 0486309019
mail geobox@skynet.be, tine.simoens@telenet.be
facebook

https://www.facebook.com/VlaWestVlaanderen/