VLA-excursie 2024, zaterdag 5 oktober 2024

– De Vlaamse Ardennen doorgrond -

 

Terreintechnieken en landschapsanalyse in een geologisch 

en geomorfologisch specifiek gebied.

 

Ben je reeds ingeschreven voor deze excursie?   Heb je je nascholing aangevraagd bij je directie en verzocht om financiële ondersteuning?   

Neen?  Geen nood. Je kan dit alles nog regelen tot zaterdag 21 september – want dit geeft ons nog twee weken om alles optimaal te organiseren en de deelnemers persoonlijk te informeren.

We namen streekexperten onder de arm en vroegen aan beleidsmakers om het over een duurzame toekomst te hebben.  De Vlaamse Ardennen zijn uniek in hun geologische ontwikkeling – of hoe zandbanken tot getuigenheuvels evolueerden.   Vooral de Quartairgeomorfologie bepaalde het uitzicht van het huidige reliëf en haalt onze vakkennis terug op over asymmetrische dalen, rivierterrassen, dalhoofden en verglijdingen…

De impact van de mens mogen we echter niet uit het oog verliezen bij de ontwikkeling van het huidige landschap.  Of hoe landbouw erosieprocessen kan beïnvloeden.  Of hoe de hedendaagse socio-economische processen invloed hebben op het landschap: lintbebouwing, verkeersinfrastructuur, verdichting in de dorpen, ombouwen van boerderijen tot riante woningen, ‘verpaarding’ van landbouwgebieden en recreatiedruk.

Bovendien kan dit unieke samenbrengen van fysische en socio-economische thema’s ook in verschillende graden aan bod komen en ‘krachtige aardrijkskunde’ opleveren.  We willen jullie, leerkrachten, immers in teams aan het werk te zetten om zelf de terreintechnieken uit te proberen. 

Is deze excursie minimumdoelgericht en leerplanproof voor alle onderwijsverstrekkers?  Uiteraard! We brachten het kader aan minimumdoelen voor deze excursie graadgebonden voor jullie samen en startten alvast met het voorbereiden van concrete excursiedoelen.  Genoeg aanleiding voor ontdekking en discussies met kritische leraren dus!

 

Terreintechnieken welke we kunnen aanbrengen en/of inoefenen zijn legio in alle graden.  Observatie, oriëntering en lokalisatie staat centraal (09.06-09.07 – eerste graad), (09.07-09.08 - tweede graad) en (09.011 – derde graad).

              Concreet:            Landschapsanalyse

                                          Oriëntering en lokalisering

                                          3D-2D – koppeling tussen topkaart en landschap

                                          Bodemanalyse

                                          Gesteente-analyse

                                          Gebruik van LIDAR

                                          Gebruik van virtuele boring

                                          Inzetten van historische kaarten 

                                          ….                                 

Betrokken minimumdoelen in tweede en derde graad en eindtermen ruimtelijk bewustzijn in eerste graad:

Eerste graad:                     09.01 - De leerlingen beschrijven kenmerken van fysisch-geografische en sociaal-geografische landschapsvormende lagen.

09.02 - De leerlingen analyseren relaties tussen landschapsvormende lagen van plaatsen om verschillen tussen landschappen te verklaren.               

                                                         Concreet:            Beschrijven landschap vanuit landschapselementen

                                                                                     Relatie tussen ondergrond en reliëfvormen 

                                                                                     Relatie tussen bewoning en voorkomen van water

                                                                                     Relatie tussen landbouwtype, reliëf en hydrografie.

                                                                                     …

 

Tweede graad:                  09.05 - De leerlingen analyseren ruimtelijke gevolgen van demografische processen, productie en consumptie.

                                     09.09 – De leerlingen illustreren de invloed van de persoonlijke en maatschappelijke context van mensen op ruimtelijke beeldvorming

Concreet:            Verstedelijking, ‘verpaarding’, zichtbare verdringing van landbouw

                            Populariteit van recreatief fietsen – horecaontwikkeling

                                                                                     …

Derde graad:     09.05 – De leerlingen verklaren de werking en de gevolgen van geomorfologische processen.   

                          09.09 - De leerlingen verklaren een landschap vanuit de landschapsgenese.

                          09.10 – De leerlingen evalueren de inrichting van een gebied in het Vlaams Gewest op basis van principes van duurzame ontwikkeling.

Concreet:            Landschapsgenese van Vlaamse Ardennen

Herkennen en verklaren van verglijding, dalvormen, dalhoofden, rivierterras…

                        Invloed van overheidsmaatregelen op het duurzaam ontwikkelen van het gebied – zichtbaar in het landschap

Sta je voor de klas in de wijde omgeving van Oudenaarde, een must-do!  Maar ook voor zij die elders in Vlaanderen actief zijn, meer dan een opportuniteit!  We zullen hier immers ervaren waarom en hoe we terreintechnieken integreren tijdens een leerwandeling.   We kunnen deze naderhand vlot inpassen in de woonomgeving van onze eigen leerlingen. Op die manier worden leerinhouden voor leerlingen tastbaar en relevant in de aardrijkskundeles.

Titel:                  De Vlaamse Ardennen doorgrond.

Terreintechnieken en landschapsanalyse in een geologisch en geomorfologisch specifiek gebied.

 

Datum:             Zaterdag 5 oktober 2024

 

Thema’s           1. Geologie en geomorfologie van de Vlaamse Ardennen.

2. De Vlaamse Ardennen als een regionaal landschapspark.

3. Duurzame oplossingen voor ruimteconflicten, case Ronse.

4. Terreintechnieken uittesten in de context van een leerwandeling. 

 

Dagplanning   

 

  1. 9u15-9u30: onthaal 

    2. 9u45: inhoudelijk verdiepend moment vanuit drie thema’s:

  1. Geologische en geografische achtergrond van de streek – Marc De Jonghe.
  2. De Vlaamse Ardennen als een regionaal landschapspark – Ruben De Coninck, coördinator Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.
  3. Duurzame oplossing voor ruimteconflicten, case Ronse – Christophe Vandevoort, ruimtelijk planner en bio-ingenieur land- en bosbeheer – trekker van het RUP-team ‘Rond Ronse’.

      3. 12u: gezamenlijke werklunch

d. Terreintechnieken en doelgerichtheid 

e. Instructie voor graadgebonden duo- of triotaak 

      4. 13u30: verplaatsing naar Melden met wagens

      5. 14u: namiddagwandeling 

Vakinhoud wordt aangebracht door de begeleiders Marc, Filip en Gerda.

Didactische werkvormen - terreintechnieken worden aangebracht door VLA-begeleiding.

       6. 17u: mogelijk afsluitmoment in Melden – caféterras Bar Blyss. 

                            

Venue               De Zalm

                            Hoogstraat 4

                            9700 Oudenaarde

Bereikbaarheid:                        Treinverbinding met station Oudenaarde 

Auto: betalend parkeren op de markt of in de zijstraten

Kostprijs           Voor lunch, begeleiding en werkbundel:

       VLA-lid, 40 euro 

                            Geen VLA-lid, 50 euro 

                            Student in GEO-opleiding, 20 euro 

 

Inschrijven via link op website en overschrijven van de deelnameprijs op rekening VLA, BE78 0682 4296 1886 met vermelding van ‘Vlaamse Ardennen – naam van de deelnemer’.    

https://forms.gle/zgqD93YjDupb6NDm8

 

 

 

Datum start
Datum eind
Afbeelding
Locatie
De Zalm
Hoogstraat 4
9700 Oudenaarde