Jaarlijks zet VLA een algemene vergadering op.  Deze vergadering stuurt onze vereniging en zet in grote lijnen de context van onze werking uit.  Op deze vergadering zijn de leden Raad van Bestuur aanwezig en worden VLA-leden uitgenodigd om te participeren.

De vergadering bestaat uit twee grote delen: enerzijds het overzicht van de realisatie tijdens het voorbije werkjaar en de planning naar het volgende toe en anderzijds financiële informatie.  Van de vergadering wordt verslag opgemaakt.