Vlaamse Geografie Olympiade

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van zowel tweede (JON) als derde graad (VGO) zonder onderscheid van onderwijsvorm en onderwijsnet.

De VLA organiseert jaarlijks de Vlaamse Geografie Olympiade (VGO).

Aan de VGO kan worden deelgenomen door alle leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. De VGO verloopt in drie ronden: twee schiftingsrondes en een finale. De eerste ronde verloopt online (internettoepassing) op de school van de deelnemers en dit op hetzelfde tijdstip voor alle deelnemers. De tweede ronde gebeurt schriftelijk. Deze ronde wordt op verschillende plaatsen gelijktijdig (in principe één per provincie) georganiseerd en bestaat grote variatie aan soorten vragen. In alle rondes wordt een beperkt deel van de vragen in het Engels gesteld en wordt er gebruikgemaakt van Engelstalige bronnen. De finale omvat zowel een theoretisch gedeelte als praktische oefeningen (terreinwerk) en is gedeeltelijk in het Engels met oog op de internationale olympiade. Deze ronde beslaat een volledig weekend met overnachtingen. De best gerangschikte finalisten komen (onder voorbehoud) in aanmerking voor de Inter nationale Geografie Olympiade of iGeo.

Het volledige wedstrijdreglement (brochure) en vragen van de voorbije edities (eerste ronde) vind je op de website van de Vlaamse olympiade voor natuurwetenschappen (VONW)

 

Planning schooljaar 2021 - 2022

  Inschrijvingen    vanaf 1 september 2021 tot 18 oktober 2021 
   Eerste ronde    10 november 2021
   Tweede ronde   16 februari 2022
   Finale   29 april tot 1 mei 2022
   Proclamatie   Zondag 22 mei 2022 om 15 uur
   iGeo te Parijs (Frankrijk)    augustus 2022

 

 

 

Vlaamse Junior Olympiade Natuurwetenschappen

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van zowel tweede (JON) als derde graad (VGO) zonder onderscheid van onderwijsvorm en onderwijsnet.

De Junior Olympiade Natuurwetenschappen of JON is een wedstrijd waarin leerlingen, van de tweede graad secundair onderwijs, theoretische vragen en praktische oefeningen over biologie, chemie, fysica en geografie beantwoorden.

De JON bestaat uit twee rondes. De eerste ronde verloopt online op de school van de deelnemers en staat onder toezicht van de JON schoolverantwoordelijke. In de tweede ronde strijden een 200-tal deelnemers voor één van de 30 medailles. Tijdens de proclamatie worden 5 gouden, 10 zilveren en 15 bronzen medailles uitgereikt. De medaillewinnaars ontvangen eveneens een mooie prijzenpakket.

De jury bepaalt het selectiepercentage voor tweede ronde en medaille winnaars. 

Het volledige wedstrijdreglement (brochure) en vragen van de voorbije edities (eerste ronde) vind je op de website van de Vlaamse olympiade voor natuurwetenschappen (VONW)

 

Planning schooljaar 2021 - 2022

Inschrijvingen  vanaf 1 september 2021 tot 1 februari 2022 
Eerste ronde  23 februari 2022
Tweede ronde 30 april 2022
Proclamatie Zondag 22 mei 2022 om 15 uur