De stilte rond de hervorming van het secundair onderwijs zorgt voor enige onzekerheid op de werkvloer en het uitblijven van een open communicatie doet de rest. Daarom willen we vanuit de VLA pro-actief benadrukken welke competenties het best binnen aardrijkskundelessen bereikt worden en welke leerlijnen doorheen de drie opeenvolgende graden kunnen of moeten worden bereikt. Kortom, we willen een stem hebben in het nakende onderwijsdebat en vooral de eigenheid, het unieke van ons vak in de verf zetten.

Dit najaar ging een VLA-denktank aan het werk. Hun voorbereidend werk, een discussietekst, toetsen we af op een ledencongres op 18 maart 2017. Met dit voorbereidend werk hopen we een duidelijke en liefst coherente stem te hebben in het debat over de plaats van de aardrijkskunde binnen het onderwijs van morgen.

Aardrijkskunde 2.0, een sleutelrol voor aardrijkskunde in het onderwijs van morgen?

9.00u Onthaal
9.45u

Koen Daniëls

Theo Peenstra

Korte Blikvanger

Koen Daniëls, ondervoorzitter onderwijscommissie Vlaams Parlement. Centraal thema is hier de positie van aardrijkskunde binnen de huidige onderwijshervormingen SO.

Theo Peenstra, Hogeschooldocent lerarenopleiding aardrijkskunde, Zwolle. Centraal thema is hier de rol van het lesvak aardrijkskunde in het huidige en toekomstige Nederlandse onderwijslandschap – de maatschappelijke perceptieproblematiek en op welke manier er hiervoor in Nederland oplossingen gezocht worden.

11.00u Koffiepauze

Bezoek aan onderwijs- en infomarkt (Standhouders zijn oa AGIV-Geopunt, DOV-INE- Vlaanderen, Havencentrum, Uitgeverij De Boeck, Uitgeverij Plantijn, Uitgeverij Pelckmans, Uitgeverij Die Keure, WDM, NGI, VLIZ, Vincent Leermiddelen, Kleur Bekennen, Vlaamse Sterrenwachten en Rob Walbrecht Productions.

11.40u

An Callemeyn

Joris Hoerée

An Steegen

Rita Heyrman

 

An Callemeyn, pedagogisch begeleider-coördinator natuurwetenschappen Katholiek Onderwijs Vlaanderen : stand van zaken maken over de curriculumhervorming SO.

Joris Hoerée, pedagogisch begeleider gemeenschapsonderwijs: ‘naar aardrijkskunde 3.0?’

 

An Steegen, docent vakdidactiek aardrijkskunde KU Leuven: referentiekader ruimtelijk bewustzijn (*)

Rita Heyrman, voorzitter VLA: resultaten van de denktank, aftoetsen aan de presentatie-inhouden en werkopdracht naar namiddag toe.

13.00u Walking Lunch
14.00u Werkgroepen - debat met onze leden: 'de rol van aardrijskunde in het onderwijs van de toekomst' - aftoetsen van voorbeeide stellingen.
15.15u Besluiten en discussie
16.00u Receptie - 40 jaar VLA
17.00u Voorziene afsluiting

 

Praktisch

Wanneer?

zaterdag 18 maart, 9.00u tot 17.00u

 

Inschrijven?

https://goo.gl/forms/g6SWmbOeqCmoLYDG2

BE78 0682 4296 1886 (BIC:GKCC BEBB) met vermelding van NAAM + congres 18 maart

- VLA-leden: 20 euro

- Studenten: 10 euro

- Niet-leden: 30 euro

 

Waar?

AP-Hogeschool, Campus Noord, Noorderplaats 2, Antwerpen

Plan Campus

Bereikbaarheid?

Met de trein, bus, fiets of auto naar het congres. Hier meer info.

Indien je gebruik wil maken van de parking van de Hogeschool, hier belangrijke info.

Plan auto's

Datum start
Datum eind
Afbeelding