Wie is wie?

 
De Vereniging Leraars Aardrijkskunde, kortweg VLA, is sinds 1976 de spreekbuis van leerkrachten aardrijkskunde en afgestudeerde geografen in Vlaanderen. Het doel is het onderwijs in de aardrijkskunde te stimuleren.
 
De VLA is een vzw met een Raad van Bestuur en Regionale Werkgroepen.

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) neemt de uitvoerende taken van de vereniging op zich.

Hiertoe behoren alle taken die enerzijds het lesvak aardrijkskunde en anderzijds de ontwikkeling van geografische competenties in het onderwijs ondersteunen. Ook het opzetten en bevorderen van de communicatie, de interactie tussen aardrijkskundeleraren en het stimuleren van professionaliseringsactiviteiten is haar takenpakket.

Daarnaast onderhoudt de vereniging ook nauwe contacten met andere beroepsverenigingen, zoals VOB, VeLeWe en andere (ook buitenlandse) aardrijkskundige verenigingen.

Het verslag van de vergaderingen van de RvB wordt telkens opgetekend in de notulen. Deze kunnen bij de zetel van de vereniging worden opgevraagd.

De Raad van Bestuur komt 5 keer per jaar samen, afwisselend in Sint-Niklaas en Berchem.

 

Bestuursleden

Leden- en financiële administratie

Rita Heyrman

Rita Heyrman

voorzitter

Mandy Heyrman Mandy

ledenadministratie

Tom De Ryck Tom De Ryck penningmeester Veronique Golegowska Veronique Golegowska

opvolging abonnementen van scholen, bibliotheken en boekhandels

Jordy Loones Jordy Loones

secretaris

Tom De Ryck Tom De Ryck

ledenadministratie/financiën

An Steegen An Steegen

geo-olympiade

Steven Franceus Steven Franceus financiën
Geert David Geert David

eindredactie VLA-krant

     
Werner Smeyers Werner Smeyers

website, nieuwsbrief

georeizen

     
Luc Zwartjes Luc Zwartjes

georeizen

     
Nico van De Weghe Nico Van De Weghe

redactie jaarboek

'De Aardrijkskunde'

     
Evy Copejans

EvyCopejans

website

communicatie

     
Etienne Van Hecke Etienne Van Hecke

bestuurslid

     
Pascal Vanghelue Pascal Vangheluwe

bestuurslid

     
Erik De Boeck

Erik

bestuurslid

     

Steven Franceus

Steven Franceus financiën      

Els Sichien

Els Sichien

Website

Communicatie

     
Ilse Laureyssen Ilse Laureyssen bestuurslid      

                                              

 

Raad van beheer

 

Regionale werkgroepen

De VLA bestaat uit zes regionale werkgroepen die autonoom activiteiten organiseren. Hun activiteiten vind je hier;
- Antwerpen
- Kempen
- Limburg
- Vlaams-Brabant
- West-Vlaanderen

Via deze werkgroepen wordt het contact met de leraar in de klaspraktijk versterkt en worden er frequent allerhande activiteiten georganiseerd zoals voordrachten, best practice ervaringen, opmaken van excursiebundels .... De vereniging draagt bij in hun werkingskosten en stelt de VLA-krant en deze website als communale spreekbuis ter beschikking.