Vorige week maakten KathOndVla en GO! hun  ‘minimum-lestabellen’ bekend, nog vooraleer de ‘eindtermencommissies’ werden afgerond.  Dat eindtermen maar 70% van de onderwijstijd bepalen lijkt logisch na het arrest in juni.  Dat dit onmiddellijk het gevolg heeft dat in de lesuren van diverse vakken geknipt wordt, is tegenstrijdig. Deze betrokken leraars hebben dan zeker geen lestijd om inhoudelijk te verdiepen of het ‘pedagogisch project’ van de school te realiseren. 

Alvast een eerste actie van de GO!-Leerplancommissie.  Hun pleidooi vind je hier