VLA-excursie 2023, zaterdag 7 oktober 2023

’t Stad vernieuwt groots! -

 

Ben je reeds ingeschreven   Heb je je nascholing aangevraagd bij je directie en verzocht om financiële ondersteuning?  ?   Heb je een fiets gehuurd of staat je eigen fiets vertrekkensklaar voor deze ontdekking?

Neen?  Geen nood.  Je kan dit alles nog regelen tot zaterdag 30 september – dit geeft ons nog een weekje om alles optimaal te organiseren en de deelnemers persoonlijk te informeren en op hun vragen in te spelen.

 

Afbeelding met Luchtfotografie, lucht, Vogelperspectief, kruispunt</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Stadsvernieuwing in Antwerpen omvat niet alleen het bedwingen van de grote ringweg.  Deze is weliswaar een onontbeerlijke schakel in het netwerk van Europese verkeersassen en ondersteunt de economische groeipool die Antwerpen is. Het stadsbestuur zoekt dus vooral het evenwicht tussen het internationale en lokale mobiliteitsvraagstuk en de leefbaarheid van de bewoners in de diverse wijken van de stad. 

Daarenboven is Antwerpen als lokaal bestuur vandaag verplicht om het klimaatvraagstuk mee op te nemen in alle urbanistische plannen, waaronder ook de groenplannen voor de verschillende districten of wijken.

Medewerkers/experten van de stedelijke administratie zullen op de excursiedag zowel de opgemaakte plannen kaderen en ons meenemen naar specifieke plaatsen waar de ingrepen al zichtbaar zijn in het stedelijke landschap.  Genoeg aanleiding voor discussies met kritische leraren dus!

Sta je voor de klas in Antwerpen, een must-do!  Maar ook voor zij die elders in Vlaanderen actief zijn, meer dan een opportuniteit!   We zullen hier immers ervaren waarom en hoe de transitie van stedelijke ruimten worden uitgevoerd.   We kunnen naderhand vlot de relatie leggen met de woonomgeving van onze eigen leerlingen en vergelijkingen maken.  Op die manier worden leerinhouden voor leerlingen tastbaar en relevant in de aardrijkskundeles.

Is deze excursie minimumdoelgericht en leerplanproof voor alle onderwijsverstrekkers?  Uiteraard, en dit voor ruimtelijk bewustzijn in alle graden.

 

 

Titel:                  ’t Stad vernieuwt groots.

                           

 

Datum:              Zaterdag 7 oktober 2023

 

Thema’s            1. Districtsgroenplan Deurne.

Vertrekkend vanuit de visieschets Groenplan Antwerpen volgt de uitvoering voor het district Deurne.  Het Groenplan wil niet alleen verbeteren van waterhuishouding en temperen van de temperatuur maar besteed ook aandacht aan een rechtvaardige verdeling en toegankelijkheid van groenvoorziening.

Tijdens de fietstocht worden exemplarische sites getoond, waar ontwikkeling of uitvoering mogelijk is volgens de aanbevelingen van het groenplan.

Sprekers:          Karina Rooman is ruimtelijke planner, projectleider van het stedelijk groenplan en stadsprojecten

Koen De Langhe is architect en stedelijke planner/designer.  Hij werkt voor het Team Ontwerpend Onderzoek van Atelier Stadsbouwmeester Stad Antwerpen.

 

Afbeelding met tekst, kaart</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

2. Ringparken van de Grote Verbinding.

Dit project wordt wel eens het grootste Vlaamse stadsvernieuwingsproject van deze eeuw genoemd.  Het heeft de ambitie om van Antwerpen terug een leefbare stad te maken.

Door de Oosterweelverbinding en de geplande overkappingen zal de mobiliteit rond Antwerpen anders gestuurd worden en komt er ruimte vrij voor ringparken.  Deze stadsvernieuwing zal op vele plaatsen het ‘intra-murosgedeelte’ terug verbinden met het ‘extramurosgebied’.

Het eerste ringpark staat in de steigers en zal de slachthuissite, het Lobroekdok en de Schijnvallei tot een mooi geheel verbinden

Tijdens de wandeling worden zorgvuldig locaties gekozen waar de ingrepen al zichtbaar zijn.

Sprekers:          Bert Claes, Projectleider stadsprojecten bij AG Vespa

Mathijs Vercraeye, projectleider Openbaar Domein bij AG VESPA

 

Dagplanning    9u30                  Presentatie Groenplan Deurne

                            10u30                Fietsexcursie Deurne

 

                            12u30                lunch

 

                            13u30                Presentatie Ringpark Het Schijn – Lobroekdok

                            14u15                Wandeling naar Ringparksite.

 

                            16u                     einde

 

              Afbeelding met Schaalmodel, Stedenbouwkunde, gebouw, huis</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Venue                Bib Te Couwelaar

Te Couwelaarlei 120

2100 Deurne

 

 

Bereikbaarheid:                         Openbaar vervoer vanuit Centraal Station - tram 2-3- 5 – 6

Auto: parking bij Sportpaleis of Rivierenhof – 5’ wandelen

 

Kostprijs           Voor Lunch, werkbundel en huurfiets (15 euro):

 

VLA-lid, 35 euro (huurfiets inbegrepen), of 20 euro (zonder fiets)

                            Geen VLA-lid, 50 euro (huurfiets inbegrepen), of 35 euro (zonder fiets)

                            Student in GEO-opleiding, 20 euro (huurfiets inbegrepen), of 5 euro (zonder                         fiets)

 

Inschrijven via onderstaande link en storten van de deelnameprijs op rekening VLA, BE78 0682 4296 1886 met vermelding van ‘Antwerpen – naam van de deelnemer’.   

 

https://forms.gle/cE4wT2HTsjL45zQf9

 

 

 

 

Datum start
Datum eind
Locatie
Bib Bib Te Couwelaar
Te Couwelaarlei 120
2100 Deurne