Enkele sfeerbeelden om mee te beginnen

drainagekanalen c Jan Nyssen

In subhumiede gebieden zijn de oppervlakkige drainagekanalen in de akkers duidelijk zichtbaar na de oogst (foto Jan Nyssen)

 

blue nile falls c Jan Nyssen

Blue Nile falls (foto Jan Nyssen)

 

 

omgeving korem c Jan Nyssen

Omgeving Korem (foto Jan Nyssen)

 

Promotiefolder

download hier

 

Programma

Dag 1

Vrijdag 4 April 2014

Brussel – Addis Ababa

 

Vertrek ’s avonds met lijnvlucht

Dag 2

Zaterdag 5 April 2014

Addis Ababa

O-M-A

Rondrit door de stad – Bezoek National Museum met Lucy – lunch in Lucy restaurant – ontvangst op Belgische ambassade – overnachting in Axum hotel

Ontbijt – Middagmaal – Pic-nic – Avondmaal

Dag 3

Zondag 6 April 2014

Addis Ababa - Kombolcha

O-P-A

Kennismaking met het Ethiopische hoogland – spectaculaire rit langs rand riftvallei – overnachting in Sunny Side hotel

Gedurende alle ritten is er uitleg in de bus en frequente stops met geografische duiding

Dag 4

Maandag 7 April 2014

Kombolcha - Alamata

O-P-A

Doorheen een marginale graben van de riftvallei: spectaculaire grondverschuivingen, Hayk graben meer, vlechtende rivieren, klaarwatereffect, bergwandeling op de steilrand van de riftvallei – problematiek van afvalverwerking – overnachting in Ethiopia hotel

Dag 5

Dinsdag 8 April 2014

Alamata - Mekelle

O-P-A

Korem (hotspot van hongersnood in 1984) - Tektonisch meer van Ashenge (wandeling) - dynamiek van ravijnen – quartairstratigrafie – gebruik van historische kaarten en foto’s van Ethiopië - Amba Alaje col – overnachting in Axum hotel – lezing door Prof. Nyssen over landdegradatie in Ethiopië

Dag 6

Woensdag 9 April 2014

Mekelle – Hagere Selam

O-M-A

Mesozoïsche en Tertiaire geologie van het Geba gebied – debiet en sedimenttransport – bodemerosie en -conservering – introductie van appelbomen – inleefverblijf in de marktplaats Hagere Selam

Dag 7

Donderdag 10 April 2014

Hagere Selam

O-P-A

Dagtocht naar het May Zeg-zeg bekken waarbij alle aspecten van sedimentbudget en integraal bekkenbeheer zullen geobserveerd worden – middagpauze op een boerenerf met koffie en plaatselijke drank – (alternatief is voorzien voor mensen die minder te been zijn) – ondergronds hoofdkwartier van TPLF uit de jaren 1980 met originele tactische kaarten uit de guerilla-oorlog – vuilnisbelt met afvalsortering (primeur in Ethiopië) – overnachting in Hagere Selam

Dag 8

Vrijdag 11 April 2014

Hagere Selam - Wukro

O-P-A

Regeneratie van olijfbomen – travertijndam – stuwmeren voor irrigatie en problematiek van sedimentatie – tillieten (morenes) uit het Paleozoïcum – rotskerk van Wukro – overnachting in Luam hotel

Dag 9

Zaterdag 12 April 2014

Wukro - Axum

O-P-A

Rit door het Mugulat gebergte – bezoek aan een plaatselijke markt - vulkanische pluggen en tevens locatie van de veldslag van Adwa (1895) – Overnachting in Remhai hotel

Dag 10

Zondag 13 April 2014

Axum

O-M-A

Bezoek aan Axum: monolithische stèles, graf van koning Khaleb, paleis en zwembad van koningin Sheba, archeologisch museum – groeve met deels nog onafgewerkte stèles – erosiesnelheid in akkers tussen de archeologische sites – overnachting in Remhai hotel

Dag 11

Maandag 14 April 2014

Axum - Debark

O-P-A

Spectaculaire rit door Tekeze kloof en naar het Simien gebergte – bezoek aan kamp van Eritrese vluchtelingen (aangevraagd) – overnachting in Giant Lobelia hotel

Dag 12

Dinsdag 15 April 2014

Debark – Simien National Park – Debark

O-P-A

adembenemende landschappen van het Simiengebergte – quartaire vergletsjering en huidige periglaciale fenomenen – zonering van afro-alpiene vegetatie – boomgrensdynamiek – endemische diersoorten: u ziet zeker gelada bavianen, hoogstwaarschijnlijk Ethiopische steenbok walya en lammergeier, misschien Simien wolf – problematiek van Nationale Parken– overnachting in Giant Lobelia hotel

Dag 13

Woensdag 16 April 2014

Debark – Bahir Dar

O-M-A

Angereb stuwmeer en watervoorziening van Gonder – korte bezoeken aan de kastelen van Gonder –lacustriene vlakte van Fogera – thermale bron – meetinstallaties van Wase-Tana project – wandeling in het Wanzaye gebied met aandacht voor oppervlakkige drainage van akkers en gevolgen voor waterafstroming – overnachting in toeristisch hotel aan het Tana meer

Dag 14

Donderdag 17 April 2014

Bahir Dar en omgeving

O-M-A

Bootvaart op Tanameer – bezoek aan schiereiland Zeyi met klooster en koffieplantages – moerasgebied met dorpjes en misschien nijlpaarden – namiddag vrij – facultatief: bezoek aan Bahir Dar University en lezing

Dag 15

Vrijdag 18 April 2014

Bahir Dar en omgeving

O-P-A

Watervallen van de Blauwe Nijl – naar de bronnen van de Nijl – coupe in stratovulkaan met lavatunnel – wandeling naar ruïnes van transitplaats van vroegere slavenhandel Afrika-Arabië

Dag 16

Zaterdag 19 April 2014

Bahir Dar – Addis Ababa

O-M-A

Ochtendvlucht naar Addis Ababa – urbanisatie in Addis Ababa (sociale woningbouw, luxe villa’s, sloppenwijken) – Ethiopian Mapping Agency – inschepen voor terugvlucht

Dag 17

Zondag 20 April 2014

Addis Ababa - Brussel

 

Aankomst op Brussel-Nationaal

 

Inhoudelijk: volgende webpagina’s geven een idee van het wetenschappelijk onderzoek waar deze excursie grotendeels op steunt

http://geoweb.ugent.be/physical-geography/research/environment-ethiopia

http://geoweb.ugent.be/physical-geography/research/wase-tana

http://geoweb.ugent.be/physical-geography/research/selam

 

In het jaarboek van de VLA staat een interessante bijdrage in voorbereiding van deze studiereis.

 

Mogelijke relaties met de eindtermen aardrijkskunde SO

Eerste graad

6

elementaire begrippen aangaande de bevolking, inclusief culturele aspecten verwoorden

13

in een landschap en op beeld de werking van stromend water verwoorden

19

met voorbeelden illustreren dat weer en klimaat de plantengroei en de activiteiten van mens en dier beïnvloeden

21/26

34

een landelijk, een stedelijk en een toeristisch landschap herkennen, beschrijven naar uitzicht en functies

22/27

milieueffecten opnoemen die in verband kunnen gebracht worden met landbouwactiviteiten en met het stedelijk landschap

Tweede graad

5

op een eenvoudige manier enkele fysisch-aardrijkskundige kenmerken van een bestudeerde regio verklaren

8

op basis van demografische kenmerken en hun evoluties enkele demografische situaties in de wereld beschrijven en enkele verklarende factoren aangeven

10

op een eenvoudige manier de natuurlijke en menselijke oorzaken van milieuproblemen in een gebied verklaren en er de gevolgen voor mens, natuur en milieu uit afleiden

12

verbanden leggen tussen levenswijze, cultuur en leefmilieu

17

op een eenvoudige manier aardrijkskundige gegevens cartografisch voorstellen

21

begrip opbrengen voor de wijze van zingeving in eigen en andere leefmilieus en culturen

Derde graad

8

de geofysische opbouw van de aarde en platentektoniek beschrijven en gevolgen ervan verklaren

9

eenvoudige reliëfvormen op een samenhangende manier in verband brengen met lithologische kenmerken, geologische structuren en geomorfologische processen

10

productie en consumptie van voedsel en hulpbronnen in relatie brengen met demografische evolutie en welvaartsniveau in het kader van een duurzame ontwikkeling

12

stad, platteland, verstedelijking en mobiliteit morfologisch en functioneel typeren en verklaren

23

belangrijke geologische gebeurtenissen, klimaatsveranderingen en de biologische evolutie situeren op een geologische tijdschaal

24

vereenvoudigde geologische kaarten en bodemkaarten lezen

25

een landschap analyseren, de elementen ordenen tot een structuur en hieruit de eigenheid van het landschap bepalen

29

bereid zijn lokale problemen van milieu en samenleving in een globale context te plaatsen

30

aandacht hebben voor de waarde van natuurlijke en culturele landschappen

Uw gidsen: Prof. Jan Nyssen (vakgroep Geografie van de UGent), geograaf met 20 jaar Ethiopië-ervaring, waarvan 7 jaren verblijf in de Tigray regio ( http://geoweb.ugent.be/physical-geography/people/nyssen ).

De reis wordt verder mee ondersteund door Sil Lanckriet, doctoraatsstudent bij de vakgroep geografie van de UGent (https://biblio.ugent.be/person/802000972157 )

De reis wordt georganiseerd in samenwerking met Astonishing Ethiopia Tour & Travel, http://astonishingethiopia.com/

 

Praktische en medische informatie: hoogste overnachting is op 3000 m (Debark), Simien excursie gaat naar 4200 m; tweemaal wordt er verbleven in gebied met matig malariarisico (Alamata en Bahir Dar) evenwel buiten het malariaseizoen; vaccinaties, malariaprofylaxie en hoogteproblemen te bespreken met huisarts

 

Inschrijving en prijsopgave

Er kan alleen worden ingeschreven door VLA-leden en hun partner door enerzijds een voorschot te betalen en anderzijds een mail met bevestiging van inschrijving te sturen (zie verder).

De excursie gaat door vanaf 25 deelnemers. Indien er meer deelnemers zijn, kan het saldo verlaagd worden. Hiervan worden alle deelnemers in kennis gesteld. Er kan  een wachtlijst geopend worden indien het maximumaantal van 38 deelnemers bereikt werd. Alle deelnemers die hun deelname per mail bevestigden, worden verwittigd of ze opgenomen zijn in de deelnemerslijst van zodra het minimum aantal deelnemers bereikt werd.

De prijs voor deelname aan de VLA-studiereis bedraagt 2400 euro per persoon (op basis van 25 deelnemers).

 

Inbegrepen: infovergadering op 17 februari 2014, vlucht Brussel-Addis Ababa en terug, busvervoer, 1 binnenlandse vlucht, 14 overnachtingen met HB (ontbijt en avondmaal), middagmalen (pik-nik of lichte lunch), flessen water voor onderweg, inkomstgelden, boottrip op Tana-meer, begeleiders en gidsen, excursiegids.

 

Niet inbegrepen: drank aan tafel en onderweg, fooien (bus- en hotelpersoneel), visumkosten (geraamd op 18 euro), bagage- en bijstandsverzekering, eenpersoonskamer (150 euro), gewoon lidgeld VLA (België: 27 euro of lidmaatschap partner).

 

Het voorschot bedraagt 950 euro per persoon. Hierdoor is het ons mogelijk om de gereserveerde vliegtuigtickets te bevestigen. Het is alleen geldig bij overschrijving naar de Belfiusrekening van de VLA, Vereniging Leraars Aardrijkskunde met nummer IBAN   BE78 0682 4296 1886   (BIC: GKCCBEBB).Gelieve bij de mededeling te vermelden: ETH en de naam + officiële voornaam / namen + officiële voornamen van de deelnemers en het lidnummer van de VLA van één deelnemer.

 

Gelieve tevens een mail met bevestiging van deelname te sturen naar Dirk Coolsaet die voor de VLA het dossier opvolgt: dirk.coolsaet@vub.ac.be met de namen en officiële voornamen van de deelnemers, hun adres, of er een éénpersoonskamer gereserveerd dient te worden, of men vegetarisch voedsel wenst en of er eventueel andere aspecten zijn waarmee de reisbegeleiding kan rekening houden. Via het gebruikt mailadres wordt later een bevestiging of annulatie gestuurd. Nadat zicht is op het aantal deelnemers wordt ook het eventueel verminderd bedrag van het saldo en de precieze locatie en tijdstip van de infovergadering medegedeeld.