offshore wind

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de excursie naar de offshore windmolens van 4 september zal worden verplaatst naar zondag 7 mei 2017 (zelfde programma en tijdstip). Omdat het weer moeilijk te voorspellen valt, werd alvast een tweede tocht vastgelegd. Alle deelnemers van 7 mei kunnen in het geval van ontoereikende weersomstandigheden alsnog op zondag 28 mei inschepen. Wenst u mee te gaan op 7 mei, dan hoeft u verder niets te ondernemen, uw plaats is verzekerd. Mogen wij u vragen om ons te mailen indien u liever een terugbetaling heeft.

Er is nog hoopvol nieuws voor iedereen die niet tijdig kon inschrijven. Wij laten nog inschrijvingen toe voor een reservelijst van de vaart op 28 mei. U vindt hieronder meer informatie om aan geïnteresseerden te geven.

Informatie voor personen die wensen in te schrijven voor de reservelijst van zondag 28 mei 2017:

Wie graag nog wil meevaren naar de offshore windmolens kan intekenen op een reservelijst voor een vaart op zondag 28 mei 2017.

Inschrijven kan enkel door een email te sturen naar evy.copejans@vliz.be met je naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats (voor zeevaartpolitie), ook je emailadres én telefoonnummer (bij voorkeur GSM) zodat mensen van VLA je last minute kunnen bereiken.

De bijdrage bedraagt € 30,00 voor leden en hun partner of € 50,00 voor niet-leden.

Stort dit binnen 2 weken nadat u de bevestiging van inschrijving hebt ontvangen op rekening IBAN BE78 0682 4296 1886, BIC GKCCBEBB, op naam van VLA.

Vermeld in de mededeling ‘reserve zeetocht + naam deelnemer (of lidnummer)’. Betaal je voor meerdere personen, meldt dit dan in de email. 

 

 

 

Co-organisatie: in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Plaats inschepen: Hendrik Baelskaai, Oostende
 

Programma

13:00u

 Inschepen

13:30u
 afsluiten inscheping

14:00u- 18:30u

 Noordzeecruise met de volgende presentaties:

 

 "De haven van Oostende, energie haven"

 Ir. Emmanuel Timmermans, REBO

 

 "Blue energy"

 Noémie Wouters, Greenbridge

 

 "Klimaatsverandering en de bescherming van onze kust"

 Ir. Elias Van Quickelborne, MOW Vlaanderen

 

 "De vervuiling van de Noordzee"

 dr. Colin Janssen, UGent-ECOTOX

18:30u

 terug in de haven

 

Presentaties

 ‘De Haven van Oostende, energie haven’

De haven van Oostende is een kleine maritieme haven, gelegen in één van de grootste en belangrijkste havengebieden ter wereld, de zogenaamde range Le Havre – Hamburg. De haven is omwille van zijn geografische begrenzing de kleinste Vlaamse zeehaven en speelt slechts een beperkte rol in het Vlaamse havensysteem. Toch heeft de haven van Oostende een interessante geschiedenis en een eigen identiteit, die mee evolueert met de huidige marktsituatie, van een roro haven naar een energie haven.

‘De veranderende klimaatomstandigheden en de gevolgen voor de kustveiligheid’

Water is altijd vriend én vijand van de mens geweest. Onze kust en het laag gelegen achterland dienen beschermd te zijn tegen het geweld van de zee: tegen storm, stormvloed, overstroming en ook de stijgende zeespiegel. De klimaatverandering laat zich al gevoelen in de Belgische kustwateren, zowel het zeewater aks de zeewatertemperatuur nemen toe. De kans op een zware storm wordt door de klimaatverandering steeds groter. Over de hele kust lopen er projecten die een afweer tegen de zee moeten garanderen.

‘Blue energy: windenergie op zee’

Met de term ‘Blue energy’ of ‘blauwe energie’ bedoelt men in België vooral offshore windenergie. Naast windenergie bestaat in andere kustgebieden ook offshore golf- en getij-energie. Er zijn op de Belgische Noordzee tot op vandaag 182 windmolens in drie offshore parken actief, goed voor een capaciteit van 712 megawatt (MW). In totaal zijn er acht parken ingepland, die samen 2.200 MW moeten leveren, het equivalent van twee kerncentrales.  België zet in op hernieuwbare energie uit zee.

‘De vervuiling van de Noordzee’

Hoe erg is het gesteld met de gezondheid van onze zee? Continu komen er immers chemische stoffen in het oppervlaktewater terecht: pesticiden, zware metalen, farmaceutische stoffen, noem maar op... Ook allerlei ongewenste micro-organismen kunnen de gezondheid van het zeeleven en de badende toeristen in gevaar brengen. Daarnaast is er ook het steeds groter wordende probleem van het mariene zwerfvuil, van afval, netten tot microplastics. Meer dan 80 % van de vervuiling op zee is afkomstig van het land. Ook de drukke scheepvaart in de Noordzee blijft een belangrijke bron van vervuiling. De Noordzee heeft meer dan ooit nood aan extra bescherming.

Inscheping en vertrek

Inscheepplaats: Franlis - Hendrik Baelskaai 36 – 8400 Oostende

De Hendrik Baelskaai is een 1km lange kaai die uitgeeft op de Vuurtoren van Oostende.

Je wordt ten minste een halfuur voor vertrek op de inschepingsplaats verwacht.  Indien je niet op tijd bent voor de inscheping, kan de rederij je de toegang tot de boot ontzeggen.  Er is voldoende gratis parkeerplaats op de kaai.

Op zee kleed je je best warm. Draag beschermende kledij bij regen en stevige schoenen.

http://www.kustweerbericht.be/nl/professionele.gebruikers.algemeen.asp

In geval van slechte weersomstandigheden op zee kan het programma worden aangepast of kan de vaart volledig worden geannuleerd. Hiervan word je de dag op voorhand verwittigd. Je ontvangt dan een terugbetaling van de bijdrage. 

 

Datum start
Datum eind
Afbeelding