In deze werkwinkel leer je hoe je Google Earth en/of GEOpunt kan inzetten in je lessen aardrijkskunde. We werken samen enkele voorbeelden uit van GIS-opdrachten die je nadien ook met je leerlingen kan uitvoeren. De opdrachten zijn gemaakt zodat ze voldoen aan de nieuwe leerplannen van de eerste graad, maar kunnen ook dienen als inspiratie voor de tweede graad.

Datum start
Datum eind
Afbeelding
Locatie
Aardrijkskundelokaal Z 03.11 op KdG-campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen