In de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn eerste graad nemen landschappen, als resultaat van de interactie tussen het fysische milieu en de menselijke activiteiten, een duidelijke plaats in. Ook in de aankomende eindtermen van de tweede en derde graad komen landschappen en de perceptie ervan aan bod. In deze nascholing op dinsdag 15 oktober  wordt er dieper ingegaan op de verschillende invalshoeken waarmee je naar een landschap kan kijken. Hoe zijn landschappen opgebouwd en hoe kunnen ze geanalyseerd worden op basis van de verschillende landschapsvormende lagen? Welke soort relaties herkennen we in een landschap? Hoe bepalen die relaties en veranderingen in het landschap de huidige morfologie van een plek?

In het eerste deel van de nascholing licht prof. Veerle Van Eetvelde (UGent) een aantal begrippen toe, welke in het tweede deel concreet gemaakt worden aan de hand van een didactische werkvorm waarmee je aan de slag kan in de klas en op terrein over de drie graden heen.

 

Doelgroep: 1ste,  2de en 3de graad

 

We starten  om 19u00. Het einde is rond 21u voorzien. Inschrijven kan  via deze link tem 10 oktober.

 

Deelnameprijs: Student lerarenopleiding: gratis

               VLA-lid: 5 euro

                         Geen VLA-lid: 15 euro

Datum start
Datum eind
Afbeelding
Locatie
Atheneum De Ring, Leuven