Leerkracht in de kijker!

Elke maand zetten we een Vlaamse leerkracht aardrijkskunde in de kijker. We nemen van hem/haar een interview af aan de hand van onze vragenlijst.  Het interview vindt zijn weg naar de VLA-krant en -website.  Dit keer trokken we naar het wondermooie Diest op de grens van verschillende geografische streken en overvielen we er de jonge leerkracht aardrijkskunde Stijn De Becker met een uitgebreide vragenlijst.  

Waar geef je les? Aan welke graad? Hoelang sta je reeds in het onderwijs?

Ik geef les op De Prins Diest, een secundaire school van het GO!.

De school werkt met communities. Dit idee is voortgekomen uit het Afrikaans gezegde: "It takes a village to raise a child". Hiermee wordt bedoeld dat er een hele groep mensen - een community - nodig is om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot gelukkige en actieve volwassenen.

Een community bestaat uit 4 klassen en een team van leerkrachten die de leerlingen onderwijzen en begeleiden.

Elke leerkracht is coach van een tiental leerlingen van de community. Dit houdt in dat hij/zij de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelingen van zijn leerlingen op de voet opvolgt en zijn collega's hierover informeert. Op die manier krijgt iedereen een goed beeld van de leerlingen binnen de community en kunnen de leerkrachten inspelen op de noden van de (zorg)leerlingen.

Binnen deze community ben je leraar-coach. . Het heeft wel een grote impact op de studieresultaten en het welbevinden van de leerlingen. De leerlingen zien jou als vertrouwenspersoon. Zo hebben we per week 1 lesuur enkel met ‘onze’ leerlingen om te kijken hoe het zit met hun welbevinden en studieresultaten. Zo doen we elke keer een kringgesprek, gaan we samen op zoek naar hun talenten, geef ik studietips, etc.

Ik sta nu twee jaar in het onderwijs en geef vooral ruimtelijk bewustzijn (= aardrijkskunde) en exacte wetenschappen aan de leerlingen van de eerste graad.  Het vak verloor zijn oeroude benaming en heet sinds dit jaar ‘ruimtelijk bewustzijn’. Deze naamwijziging is er gekomen door de nieuwe ET, daar spreekt men ook niet meer van aardrijkskunde, maar van bouwstenen ruimtelijk bewustzijn.   Voorlopig worden beide vakken apart gegeven en beschikken ze over eigen mooi uitgeruste vaklokalen.

Waarom geef je graag les? Hoe geef jij je lessen? Hoe maak jij gebruik van de didactische principes? Welke werkvormen gebruik jij overwegend? Welke excursies organiseer jij?

Ik geef les omdat ik als leerkracht jongeren wil begeleiden in hun ontwikkeling tot volwaardige volwassenen die over kennis, vaardigheden en attitudes beschikken om te kunnen functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen.

Tijdens mijn lessen maak ik gebruik van een zelfgemaakte cursus. Thuis kunnen de leerlingen BookWidgets-oefeningen maken om de geziene leerstof in te oefenen.

Ik probeer mijn lessen zo aanschouwelijk als mogelijk te maken met 3D-modellen, afbeeldingen, experimenten, etc. Daarnaast ga ik met mijn eerstejaars op excursie in Diest. Tijdens deze excursie leren de leerlingen het landschap observeren en zich te oriënteren.

Hoe kijk jij als leerkracht naar het vak aardrijkskunde? Welke veranderingen zou jij doorvoeren mocht je vrije keuze hebben en over alle middelen beschikken?

Aardrijkskunde is een essentieel vak omdat het alles samenbrengt. Tijdens het vak aardrijkskunde onderzoeken jongeren aardrijkskundige verschijnselen met als doel de wereld écht te begrijpen. Immers, alles is met elkaar verbonden.  Ze vinden het vak niet per se moeilijk. Makkelijk is het zeker niet, want ik leg de lat relatief hoog, maar haalbaar. Naar mijn gevoel vinden ze het een tof en relevant vak.

Ik kan me goed vinden in de nieuwe ET en de manier van lesgeven op mijn school.  De nieuwe eindtermen zijn algemener, wat meer ruimte geeft en GO! heeft bovendien didactische cahiers gemaakt die zeer duidelijk zijn.

Heb jij een vaklokaal? Zo ja, hoe heb je dat ingericht?

Ja, ik heb een vaklokaal. Het is uitgerust met een krijtbord, smartboard, pc, beamer, veel posters, kaarten, gesteenten, een weerstationnetje, 3D-modellen.  Om goed aardrijkskundeonderwijs te kunnen geven heb je  immers veel didactisch materiaal nodig, niet enkel een beamer, bordboek, …

Wandkaarten, globes, weerstation, gesteenten, … maken het aanschouwelijk en het motiveert leerlingen.

Waarom ben jij lid geworden van de VLA? Hoe ondersteunt de VLA jou als leerkracht aardrijkskunde?

Ik ben lid van de VLA omdat ik als leerkracht geloof in levenslang leren. De VLA organiseert regelmatig nascholingen en andere activiteiten die me helpen up-to-date te blijven wat betreft mijn vakkennis en didactisch handelen.

Bepaalt het lesvak je vakantiebestemming? Welke vakantieplaats zou je aanraden aan collega’s en waarom?

Ik ben nog jong en wil de wereld graag verkennen. Ikzelf vind Kroatië een ontzettend mooi land. 

Figuur 1: Welbevinden op school is ontzettend belangrijk. Pas wanneer een leerling zich goed in zijn of haar vel voelt, komt er ruimte vrij om te leren. Vertrouwen en respect vormen daarbij het fundament waarop verder gebouwd kan worden. Feedback geven en actief luisteren zijn dan ook methoden die ik hanteer voor het creëren van een positief klasklimaat.