Elke maand zetten we een Vlaamse leerkracht aardrijkskunde in de kijker. We nemen van hem of haar een interview af aan de hand van onze vragenlijst.  Het interview vindt zijn weg naar de VLA-krant en de VLA-website. 

Ook dit keer dienden we dit interview Coronaproof te laten verlopen en hebben we na ons gesprek enkele keren heen er weer gemaild om tot het huidige document te komen.

Deze maand is Bart Van Bossuyt aan de beurt, een gedreven leerkracht aardrijkskunde die we al jaren volgen op Linkedin en geregeld contacteren wanneer we vanuit VLA workshops rond het gebruik van relevante digitale media willen opzetten.  In november stonden we weer aan zijn deur in Brugge voor de prijsuitreiking van de ‘les in de kijker’.

Een hartelijk weerzien een fijne geografische babbel in de tuin! 

Je coördinaten?  Waar geeft je les?  Aan welke graad?  Hoelang sta je reeds in het onderwijs? Waarom geef je graag les?  Waarom is je werkplek zo’n speciale plaats?

Ik ben een zij-instromer. Na acht jaar in de apotheek wist ik het zeker: mijn roeping lag in het onderwijs, dus kwam ik als beginnende leerkracht op Don Bosco Zwijnaarde terecht, een school waar mijn mentor Adrien Van den Bossche al enkele jaren succesvol met digitaal lesmateriaal experimenteerde. De lesvorm die hij aanbood was sterk activerend, opdrachtgericht en erg visueel: daar kon ik me zelf ook goed in vinden. Mijn opdracht bestond in het begin uit een samenraapseltje van aardrijkskunde, chemie, biologie en wiskunde.

Momenteel sta ik ruim 15 jaar in het onderwijs en geef ik nog enkel in de derde graad aardrijkskunde. Ik vind mijn school de beste werkplek ter wereld omdat er ruimte is voor innovatie en een espressomachine in de leraarskamer. Ik heb ook erg fijne collega’s.

Waarom geef je graag les? Hoe geef jij je lessen? Hoe maak jij gebruik van de didactische principes? Welke werkvormen gebruik jij overwegend? Welke excursies organiseer jij?  Heb jij een vaklokaal? Zo ja, hoe heb je dat ingericht?

Bij mijn weten was Adrien de eerste aardrijkskundeleerkracht die zijn leerlingen fulltime op een computer opdrachten liet uitvoeren. De computers van toen hebben baan geruimd voor iPads al heeft dat nauwelijks een invloed op het lesverloop. In de afgelopen zes jaar heb ik met mijn collega Stephanie verder aan leerpaden geschreven. Zelf vind ik de beste leerpaden die met de beste visualisatie en voldoende interactiviteit: didactische animaties en interactieve kaarten dus. In het begin plukten we de animaties van het internet maar dat bleek niet betrouwbaar. Daarom ben ik er zelf beginnen te schrijven want een leerpad waar je onophoudelijk content moet vervangen is ook geen pretje.

Hoe kijk jij als leerkracht naar het vak aardrijkskunde? Welke veranderingen zou jij doorvoeren mocht je vrije keuze hebben en over alle middelen beschikken?

Een heel discussie hieromtrent waarin ‘de schotten tussen de lesvakken’ vaak terugkomen.  Bart houdt het bij het officiële antwoord dat Aardrijkskunde  een uniek vak is  met veel marge voor vakoverschrijdende projecten. Hij brengt aan  dat hij het altijd betreurd heeft dat er op leerplanniveau niet meer gedaan wordt om de thema’s op aardrijkskunde af te stemmen (bijvoorbeeld informatie verwerven wordt in het vijfde jaar gegeven maar het elektromagnetisch spectrum wordt in fysica in het zesde behandeld). Hij vermoedt dat de overige wetenschapsvakken vrezen dat ze door het supervak aardrijkskunde opgeslokt gaan worden en dat ze daarom de bal afhouden. Af en toe stelt hij in gesprekken een collega wetenschappen gerust: aardrijkskundeleerkrachten hebben al werk genoeg.

Wat hem betreft mocht er ook wat meer aandacht voor droogteproblematiek en hydrogeologie in de derde graad zijn. En misschien drie uur aardrijkskunde per week voor iedereen?

Zo’n antwoord horen wij natuurlijk graag en in zo’n gesprek pleiten we dan ook graag voor de sterke leerkracht aardrijkskunde die niet alleen vakexpert is, maar ook de grenzen van zijn/haar vak durft aftasten in gezamenlijke wetenschappelijke projecten.  Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat we het lesvak aardrijkskunde zichtbaar houden en als brugvak niet laten ondersneeuwen.  Wij dienen ons te blijven focussen op het systeem aarde waarin ook de mens en zijn economische activiteiten een grote rol spelen.  Voer voor verdere discussie dus….

En drie uur aardrijkskunde voor alle leerlingen secundair?  Misschien komt er ooit een lesvak geo-wetenschap waarin de aarde centraal staat en we echt het systeem aarde centraal kunnen stellen…

Waarom ben jij lid geworden van de VLA? Hoe ondersteunt de VLA jou als leerkracht aardrijkskunde?

Ik vind de VLA zeer nuttig maar ik ben wat chaotisch en heb iemand nodig die me erop wijst dat ik mijn lidgeld op tijd moet betalen.  Met deze de belofte aan Bart om hem jaarlijks te blijven herinneren.

Alleen al de excursie met Pieter Gurdebeke naar de Condroz was het waard om ooit lid te worden.  We zijn nieuwsgierig, want deze excursie hebben we gemist…

Bepaalt het lesvak je vakantiebestemming? Welke vakantieplaats zou je aanraden aan collega’s en waarom?

Ik hou erg veel van rust, dus wat mij betreft begint vakantie ten zuiden van Samber en Maas.  En toen begonnen we aan een geanimeerd geo-gesprek over het lappendeken aan geografische streken ten zuiden van Samber en Maas…