De jaarlijkse najaarsexcursie  van woensdag 23 september moeten we noodgedwongen annulerenHet is niet makkelijk om in deze Coronaperiode correct vooruit te plannen maar onze partners geven ons de raad om voorlopig uit te stellen.

 

Wat we met zekerheid weten is dat beide partners in dit verhaal (Onderzoekscentrum Sentexbel-VKC en het bedrijf Sioen, Ardooie) opnieuw hun medewerking bevestigen voor een editie in 2021.

We kiezen op dat moment voor de best passende werkvormen – waarschijnlijk een blending van een klassieke excursie, geografisch veldwerk, bedrijfsbezoek, presentatie en life-streaming voor wie er niet kan bijzijn.

 

 

Textiel is een van de Belgische industriesectoren waar we in de aardrijkskundelessen vaak aan voorbij gaan.  Exemplarisch kiezen we graag voor de staal- en auto-industrie om een productieproces te verduidelijken en geografische processen zoals schaalvergroting, internationalisering en globalisering te illustreren.

Onterecht.  De textielindustrie maakte de laatste decennia een heuse transformatie door met internationale spelers van formaat.

Ons excursiedoel is dubbel.  We willen hier een nascholingsactiviteit voor leerkrachten opzetten maar tegelijkertijd ook een didactisch cahier samenstellen voor zij die met dit thema aan de slag willen binnen de context van de eindtermen ruimtelijk bewustzijn in de eerste en tweede graad secundair.

 

Het programma:

De excursie omvat drie grote delen tussen 9u en 17u en wordt met een autocar uitgevoerd als lus tussen de excursiepunten.

We starten de dag om 9u op de kantoren van Centexbel-VKC te Kortrijk.  Deze organisatie werd in de schoot van de textielindustrie opgericht om innovatie, kwaliteitscontrole en duurzaamheid in de sector te bevorderen.   In de presentatie zal een expert vertrekken vanuit een reeks parameters over de sector maar zich vooral richten op internationalisering-globalisering, innovatie, duurzaamheid en groene economie.  Ook het toekomstperspectief van de textielsector komt aan bod. 

Om 10u30 brengt de autocar ons langs een reeks gekozen stoppunten in het centrum van West-Vlaanderen (Tielt – Roeselare – Kortrijk) waar we thema’s zoals industriële verstedelijking en lintbebouwing,  schaalvergroting in textielindustrie, functieverandering, -conflicten  en textielrelicten in het landschap als thema brengen. 

Tenslotte zijn we om 15u30 te gast bij Sioen Industries als voorbeeld van een innovatief textielbedrijf waar we kennismaken met toekomstgerichte en sterk internationaal georiënteerde textielindustrie.

 

Datum:

Woensdag 23 september 2020

Het gedetailleerde dagschema wordt eind augustus medegedeeld aan de ingeschreven deelnemers en via de digitale VLA-nieuwsbrief verspreid.

We voorzien ophaal- en afzetpunt aan het station van Kortrijk en geschikte locatie voor middagmaal.

 

Kostprijs:

De dagexcursie kunnen we organiseren voor VLA-leden aan 25 euro/persoon.  Aan niet-VLA-leden vragen we een bijdrage van 35 euro/persoon.

Dit betekent concreet:

  • het autocartransport,
  • de informatieve bundel ‘Textiel – een West-Vlaams succesverhaal’
  • de didactische bundel waarin vijf excursiepunten werden uitgewerkt in het industrieel-verstedelijkte landschap tussen Kortrijk en Tielt.   Voor het uittekenen vertrokken we van de eindtermen ruimtelijk bewustzijn eerste en tweede graad.
  • Broodjeslunch.

 

Inschrijven:

kan via onderstaand formulier en door storting van 25 of 35 euro op rekeningnummer VLA BE78 0682 4296 1886 (BIC: GKCC BEBB) met vermelding NAAM, excursie 2020.

Vraag zeker aan je directie om je financieel te ondersteunen in je professionele nascholing – we bezorgen je graag attest van deelname.

 

Datum start
Datum eind
Afbeelding
Locatie
Centexbel-VKC te Kortrijk
Etienne Sabbelaan 49
8500 Kortrijk